top of page
sync 5.png

Договір публічної оферти 


Викладений нижче текст адресований фізичним особам і є офіційною публічною пропозицією укласти Договір про надання консультаційних послуг у сфері інформатизації шляхом допуску до участі в програмах онлайн уроків  «SYNC» на визначених цим Договором умовах.

 

Цей Договір укладений між фізичною особою-підприємцем Онопрійчук Павло Павлович, який є платником єдиного податку ЄДРПОУ 3248002714  який акцептував пропозицію, способом зазначеним у цьому Договорі, та приєдналася до Договору в цілому, прийнявши його істотні умови.

 

1. Основні поняття, що використовуються в цьому ДОГОВОРІ

1.1. Договір - цей договір про надання консультаційних послуг у сфері інформатизації шляхом допуску до участі в програмах онлайн навчання «SYNC». Укладений між Виконавцем і Клієнтом. Цей договір є офіційним електронним документом, його умови однакові для всіх Клієнтів.

1.2. Виконавець - фізична особа-підприємець Онопрійчук Павло Павлович
ЄДРПОУ 3248002714

1.3. Клієнт - фізична особа, який пройшов процедуру реєстрації на вебсайті method-sync.com та уклала цей договір акцептувати пропозицію, способом зазначеним у цьому Договорі, та приєдналася до Договору в цілому (без винятків, доповнень і застережень).

Приймаючи умови цього Договору, Клієнт укладає його шляхом приєднання до нього в Цілому, підтверджує, що він досяг 18-річного віку, відсутні обставини, що обмежують його цивільну дієздатність, надана ним інформація є правдивою та актуальною, а також він розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, він не діє під

впливом помилки (обману, примусу, погрози тощо),

повністю згоден з усіма істотними умовами цього Договору та безумовно їх приймає.

1.4. Сторони - вказівка в договорі разом на Виконавця і Клієнта.

1.5. Сайт - офіційний сайт право на використання якого належить Виконавцю, розміщений в мережі Інтернет за адресою:
method-sync.com

1.6. Програмне забезпечення - компʼютерні програми та алгоритми дій,

впорядковані за встановленою системою та логічно повʼязані між собою цілями, для яких створювався Сайт, що є їх невідʼємною частиною, та забезпечує функціональну основу роботи Сайту.

1.7. Ресурси Вебсайту - власне Сайт, як складний обʼєкт авторського права, інші обʼєкти права інтелектуальної власності, розміщені на вебсайті, в тому числі, але не виключно, Програмне забезпечення (компʼютерні програми та алгоритми дій), бази даних, їх каталоги, графічні зображення, відео, звукові сигнали, тексти та інша інформація, впорядковані за встановленою системою та логічно повʼязані між собою цілями, для яких створювався сайт.

1.8А . Послуги - консультаційні послуги у сфері інформатизації, які надаються Виконавцем Клієнту шляхом допуску останнього до участі в навчальній програмі на умовах цього Договору, після їх вибору Клієнтом на Сайті та їх оплати.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Компанія зобовʼязується надати Клієнту Послуги, вибрані клієнтом на вебсайті, а Клієнт зобовʼязується оплатити їх і прийняти їх в терміни та на умовах, зазначених в цьому Договорі та у відповідному розділі вебсайту, доступному за

посиланням: method-sync.com

2.2. Компанія представляє на вибір Клієнта платні послуги консультаційного характеру у сфері інформатизації, повʼязані із забезпеченням Клієнту доступу до участі в навчальній програмі, яку організовує Виконавець.

2.3. Програма навчального курсу / уроку / прямого ефіру формується на розсуд Виконавця і

розміщується (публікується) їм на платформі за method-sync.com

2.3.1. Програма курсу / уроку / прямого ефіру, зазначена в пункті 2.3. цього Договору, не є остаточною і

може змінюватися (уточнюватися, доповнюватися і т.д.) Виконавцем на його розсуд в будь-який час, інформація про що, розміщується (публікується) їм на Сайті за посиланням:method-sync.com

 

3. ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Виконавець забезпечує надання послуг Клієнту за цим Договором після проходження ним процедури реєстрації на вебсайті в порядку, зазначеному в розділі «Грати», який розміщений на вебсайті за посиланням:

method-sync.com

3.1.1. До проходження процедури реєстрації на вебсайті Клієнт в розділі

«Грати», який розміщений на вебсайті method-sync.com: , повинен вибрати потрібний йому обʼєм послуг Виконавця, який відповідає одному з типів пакетів, зазначеним на вебсайті та доступні для обрання та оплати Клієнтом.

Для Клієнта на Вебсайті доступні 1 (один), 2 (два) чи 3 (три) рівні навчального пакета, що надає

Клієнту право відвідувати всі теми, відмічені в програмі сайту (інформація про яку розміщена на вебсайті method-sync.com, що надає Клієнту право відвідати всі доповіді за його бажанням без будь-яких обмежень

3.1.2. При проходженні процедури реєстрації на вебсайті Клієнт повинен заповнити поля відповідно до запитуваної на вебсайті інформації та як результат він отримає поклик  на гру на вказану  електронну пошту, чи в будь-який месенджер зазначений у формі реєстрації.
3.1.3. Доступ Клієнт отримує через захищене посилання, яке направляється йому протягом декілька днів після завершення ним процедури реєстрації на вебсайті за адресою електронної пошти або на мобільний телефон, зазначені ним при проходженні процедури реєстрації на вебсайті.

3.2. Для отримання можливості взяти участь в навчальній програмі Клієнт повинен здійснити оплату обраного ним типу пакета будь-яким зі способів, зазначених на вебсайт method-sync.com.

3.3. Посилання на участь в онлайн уроках є персональним і не може бути передана третім особам.

3.4. Зобов'язання Виконавця з надання послуг за цим Договором вважаються

виконаними, а послуги - наданими Клієнту в повному обсязі, після закінчення уроку незалежно від того, відвідав Клієнт безпосередньо навчальну уроку  і незалежно від того, проходив урок  Клієнт чи ні. При цьому будь-які документи (у тому числі акти виконаних робіт тощо), що підтверджують надання послуг, передбачених цим Договором, між Виконавцем і Клієнтом не складаються (не підписуються)

 

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, УМОВИ ТА СТРОКИ ОПЛАТИ

4.1. Вартість послуг Виконавця і умови надання знижок вказуються у відповідних розділах на вебсайті.

4.2. Оплата за послуги Виконавця здійснюється в гривнях.

4.3. Оплата за надання Виконавцем Послуг проводиться Клієнтом в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок виконавця будь-яким із способів, зазначених на сайті.

4.3.2. Інформація про те, що оплата пройшла успішно, буде відправлено Клієнту в автоматичному режимі (після її отримання Виконавцем) на адресу електронної пошти, вказані ним при проходженні процедури реєстрації на вебсайті.

4.4. Оплата за послуги Виконавця проводиться Клієнтом на умовах авансування, якщо інше не зазначено в цьому Договорі та / або відповідному розділі на вебсайті.

4.5. Оплата товарів відбувається на Сайті безготівковим платежем, за допомогою платіжної системи Wayforpay, картками Visa або Mastercard.


 

5. ОБОВʼЯЗКИ КЛІЄНТА І ВСТАНОВЛЕНІ ОБМЕЖЕННЯ

5.1. Обовʼязки Клієнта:

5.1.1. Клієнт зобовʼязаний забезпечити безпеку, конфіденційність і збереження захищеного посилання для доступу на урок, який направляється йому після завершення ним процедури реєстрації на вебсайті електронною поштою чи за номером телефоном.. Клієнт зобовʼязується не допускати компрометації такого посилання, в тому числі та шляхом передачі їх третім особам.

Клієнт погоджується з тим, що Виконавець не може і не буде нести відповідальність за будь-які збитки або збитки, завдані Клієнту та / або третім особам, внаслідок недотримання Клієнтом правил конфіденційності та збереження захищеного посилання для доступу на уроку/трансляцію/cесію.

5.1.2. При доступі на Сайт Клієнту необхідно самостійно здійснювати перевірку достовірності завантаженої сторінки Вебсайту.

При неможливості отримання посилання на проведену трансляцію/урок/лекцію, Клієнт зобовʼязаний зупинити подальше використання ресурсів Вебсайту та повідомити про це Виконавця зручним способом.

5.1.3. Клієнт зобовʼязаний використовувати Сайт, Програмне забезпечення та / або інші обʼєкти права інтелектуальної власності, розташовані на вебсайті, права на які належать Виконавцю, відповідно до законів держави, в якому він знаходиться. Клієнт зобовʼязаний попередньо переконатися, дозволено законом держави, в якому він знаходиться, використання Вебсайту, програмного забезпечення та / або інших обʼєктів права інтелектуальної власності, розташованих на вебсайті, з метою здійснення операцій, пропонованих Ресурсами Вебсайту.

Виконавець дотримується обмежень, встановлених законодавством України, щодо здійснення комерційної діяльності в населених пунктах, тимчасово контролюються органами державної влади, у звʼязку з чим, виконавець не приймає оплату і не надає послуги за цим Договором особам, які підпадають під дію зазначених обмежень.

5.2. Встановлені обмеження. Клієнту забороняється:

5.2.1. Вчиняти дії, які порушують майнові права Виконавця на вебсайт, Програмне забезпечення та / або інші обʼєкти права інтелектуальної власності, а також авторські та / або суміжні права, права інтелектуальної власності третіх осіб на обʼєкти інтелектуальної власності, розміщено на сайті, в тому числі але не виключно, щодо несанкціонованого копіювання, зміни, використання матеріалів і контенту, розміщених на вебсайті;

5.2.2. Вчиняти дії щодо несанкціонованого збору, зберігання, використання або розголошення персональних даних клієнтів Виконавця, отриманих в процесі

користування Ресурсами Вебсайту;

5.2.3. Змінювати та/або зламувати Сайт з протиправними цілями для ведення клієнтів Виконавця та / або третіх осіб в оману про Ресурси Вебсайту, послуги Виконавця, операції на вебсайті, і свій звʼязок з Виконавцем, а також вказівки інший недостовірної інформації;

5.2.4. Робити спроби несанкціонованого доступу до Вебсайту серверів, на яких він розташований, програмного забезпечення, компʼютерів або баз даних, іншого обладнання і технічних засобів, повʼязаних з Вебсайтом і / або Виконавцем;

5.2.5. Втручатися в роботу Сайту, програмного забезпечення, доступних на

ресурсах Сайту сервісів, кабінетів чи даних  клієнтів, в тому числі впливати на доступність або намагатися впливати на доступність Вебсайту, програмного забезпечення, сторінок Вебсайту, шляхом здійснення DOS-атак («відмова обслуговування») і / або DDOS-атак («розділена відмова обслуговування») на

вебсайт, Програмне забезпечення тощо;

5.2.6. Використовувати, застосовувати, впроваджувати (а також здійснювати інші дії подібного роду) на вебсайті або щодо Веб-сайту, програмного забезпечення, Виконавця та його клієнтів яке шкідливе програмне забезпечення (програмні коди), в тому числі, але не виключно, мережевих червʼяків, вірусів, павуків, троянських програм, логічних бомб і інших засобів, які можуть завдати шкоди або бути технологічно небезпечними для Вебсайту, програмного забезпечення, Виконавця та його клієнтів, зокрема, привести до їх спотворення, видалення, пошкодження, емалювання або дизасемблерування, і тому подібного негативного впливу;

5.2.7. Здійснювати інші дії, спрямовані на заподіяння шкоди Вебсайту, програмного забезпечення, Виконавцю і його клієнтам, в тому числі, але не обмежуючись, спрямовані на обхід, вимикання або іншим чином втручання в роботу функцій безпеки Сайту і їх програмного забезпечення, які запобігають можливим порушення або обмежують доступ до ресурсів Вебсайту;

5.2.8. Вчиняти дії, спрямовані на проведення функціональних операцій, розпочатих на вебсайті, без участі Вебсайту та Виконавця та/або з метою обходу їх, та/або ухилення від оплати за послуги Виконавця тощо;

5.2.9. Вчиняти дії, які можуть спричинити притягнення Виконавця до відповідальності, а також стати причиною призупинення або припинення надання третіми особами послуг на користь Виконавця та/або його клієнтів;

5.2.10. Використовувати Сайт та / або Програмне забезпечення з протиправними

цілями, а також здійснювати будь-які інші дії на вебсайті, які можуть порушувати положення цього Договору та законодавства України.

 

6. ЗАХИСТ ПРАВ НА ОБʼЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

6.1. Виконавець інформує Клієнта, він має право на використання Вебсайту з правом надання дозволу (субліцензії) на використання Вебсайту, програмного забезпечення та/або інших обʼєктів права інтелектуальної власності, розташованих на вебсайті, третім особам.

6.2. Виконавець інформує Клієнта про те, що він надає йому обмежень, невиключної без права субліцензування та передачі дозвіл (невиключну субліцензію), включаючи всі поліпшення, змінами, виправленнями, оновленнями і майбутніми версіями, на використання Вебсайту, програмного забезпечення та / або інших обʼєктів права інтелектуальної власності, розташованих на вебсайті, права на які належать Виконавцю, в такий спосіб: особисто використовувати

ресурси вебсайту, включаючи Програмне забезпечення, котре було метою придбання послуг у Виконавця і їх оплати.

Виконавець залишає за собою всі права, не надані Клієнту відповідно до умов

цього пункту договору.

6.3. Клієнт не має права здійснювати інші дії, не зазначені в невиключної дозволі (невиключної субліцензії) по Сайту, програмного забезпечення та/або інших обʼєктів права інтелектуальної власності, розташованих на вебсайті, права на які належать Виконавцю.

6.3.1. Клієнту забороняється, якщо інше не випливає прямо з чинного законодавства України, і Клієнт з цим погоджується:

1) продавати, передавати в користування, давати напрокат або в оренду,

експортувати, імпортувати, поширювати, передавати в забезпечення будь-якій третій особі, видавати субліцензії або іншим способом надавати права третім особам на вебсайт, Програмне забезпечення та/або інші обʼєкти права інтелектуальної власності, розташовані на вебсайті, права на які належать Виконавцю;

ІІ) виконувати, змушувати, дозволяти або санкціонувати зміни, поліпшення, переклад, зворотний розробку, декомпілювати, дизасемблювати, розшифровку, емуляцію, злом захисту, відновлення або спроби відновлення вихідного коду або протоколів Вебсайту та / або програмного забезпечення або будь-якої частини їх функцій, змінювати технічні обмеження, а також створювати похідні продукти на їх основі (крім дозволених законом випадків)

III) видаляти, приховувати або змінювати будь-які повідомлення про права інтелектуальної власності, що містяться на вебсайті, програмному забезпеченні і / або інших обʼєктах права інтелектуальної власності, розташованих на вебсайті;

IV) Використовувати Сайт, Програмне забезпечення та/або інші обʼєкти права інтелектуальної власності, розташовані на вебсайті, (або будь-яку їх часть) в КОМЕРЦІЙНИХ продуктах або послуги для Надання таких продуктів або послуг третім особам або примушувати таке використання. Це положення не забороняє використовувати Сайт, Програмне забезпечення та/або інші обʼєкти права інтелектуальної власності, розташовані на вебсайті, (або будь-яку їх частину) для власних потреб за умови, що таке використання НЕ суперечить умів, зазначеним у пункті 6.2. справжньої догоди;

V) Будь-яким чином використовувати Сайт, Програмне забезпечення та/або інші обʼєкти права інтелектуальної власності, розташовані на вебсайті, права на Які належати Виконавцю, з обходом Встановлення ЗАХОДІВ їх захисту;

VI) Здійснювати інші Дії, Які порушують майнові права Виконавця на вебсайт, Програмне забезпечення та/або інші обʼєкти права інтелектуальної власності, розташовані на вебсайті.

 

7. ОСОБИСТІ ДАНІ

7.1. Прийнявши відмову від відповідальності цього Договору з метою виконання вимог законодавства України про захист персональних даних Клієнт надає Виконавцю дозвіл (однозначний і безумовна згода) на передачу, обробку, зберігання його персональних даних (прізвища, імені та по батькові, електронної пошти, номери мобільного телефону, міста проживання, назви роботодавця, досвіду роботи та мови програмування і т.д.), що стали відомими Виконавцю в результаті взаємодії Клієнта з Вебсайтом, будь-яким способом, в тому числі, але не виключно, шляхом їх збору, запису, обробки, збереження, систематизації, накопичення, адаптації, використання, в тому числі шляхом включення в базу персональних даних Виконавця, передачі третім особам в межах їх компетенції (надання, доступ), поширення, блокування, видалення. Клієнт надає дозвіл (однозначне і безумовна згода) Виконавцю на поширення персональних даних в прямо передбачених законодавством випадках і виключно на запит уповноваженого на отримання такої інформації державного органу або коли необхідність поширення даних в певних формі та обсязі прямо випливає із

законодавства.

7.1.1. Клієнт, який уклав цей Договір, дає згоду Виконавцю використовувати його персональні дані, зазначені в цьому Договорі, з метою виконання умов цього Договору, дотримання вимог законодавства, ведення бухгалтерського обліку, приготування документів і для іншої мети, так чи інакше повʼязана з цим

Договором.

7.2. Обробка персональних даних повинна проводитися Виконавцем відповідно

до вимог законодавства про захист персональних даних. Зазначена згода на

обробку персональних даних Клієнта є безстроковим і не залежить від терміну дії

цього Договору.

7.3. Клієнт повідомлений про свої права, як субʼєкт персональних даних. Зокрема, Клієнт як субʼєкт персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» має право: (|) знати про джерела збору, місце знаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місце знаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; (II) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; (1 |I) на доступ до своїх персональних даних; (Iv) отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються або зберігаються його персональні дані, а також отримувати зміст

таких персональних даних; (V) пред'являти вмотивовану вимогу власнику

персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

(VI) предʼявляти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; (VII) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у звʼязку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; (VIII) звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до уповноваженого або в суд; ([X)

застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про

захист персональних даних; (X) вносити застереження про обмеження права на

обробку своїх персональних даних при наданні згоди; (XI) відкликати згоду на обробку персональних даних; (XII) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; (XI||) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

 

8. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ | ЙОГО НАСЛІДКИ

8.1. Клієнт в будь-який момент незалежно від причини, в тому числі і в разі неприйняття змін до умов цього Договору, запропонованих Виконавцем після його укладення з Клієнтом в односторонньому порядку і без звернення до суду може припинити цей Договір. Для цього необхідно відправити запит Виконавцю у будь-який зручний спосіб і відмовитися від використання ресурсів

Сайту.

8.2. Виконавець може в будь-який момент в односторонньому порядку і без звернення до суду припинити цей Договір або призупинити або припинити використання Клієнтом ресурсів Вебсайту, заборонити (блокувати) доступ до ресурсів Вебсайту, попередньо повідомивши про це Клієнта:

1) негайно, якщо Клієнт порушив умови цього Договору;

II) негайно, якщо Виконавець обґрунтовано підозрює, що Клієнт використовує Ресурси Вебсайту з метою порушення закону або прав третіх осіб;

1) негайно, якщо Виконавець обґрунтовано підозрює, що Клієнт використовує

ресурси Сайту шахрайським способом або третя особа шахрайським способом

використовує Ресурси Вебсайту; ;

IV) негайно, якщо Виконавець вважає, що цього вимагають змінені закони або правила, несприятливе тлумачення законів або правил, позиція компетентного органу влади та ін.

8.3. Виконавець застосовує припинення Договору або надання послуг, заборонивши або третій особі доступ до ресурсу вебсайту та всіх наданих доступів задля проходження трансляції/практики.
Виконавець не несе відповідальності за відмову від надання доступу до ресурсів Сайту, вказаних в пункті 8.2

цього Договору.

8.4. При припиненні договірних відносин Виконавця з Клієнтом також (|) негайно припиняється дія наданого Клієнту за умовами цього Договору невиключного дозволу (невиключної субліцензії) на використання Вебсайту, програмного забезпечення та/або інших обʼєктів права інтелектуальної власності, розміщених на вебсайті; (І1) Клієнт негайно відмовиться від будь-якого використання ресурсів Сайту, програмного забезпечення та / або інших обʼєктів права інтелектуальної власності, розміщених на вебсайті.

8.5. У зв'язку з походженням продукту, після проведення успішної оплати, обмін та повернення коштів не здійснюються. 

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. Клієнт розуміє і погоджується з тим, що Виконавець не несе ніякої відповідальності перед Клієнтом в рамках цього Договору або цивільного права або будь-яких інших видів юридичної відповідальності, навіть в тому випадку якщо Виконавця повідомили про можливість спричинювати збитки або втрати, за дїї (і/або бездіяльність) Клієнта, повʼязані з використанням ресурсів Вебсайту, і їх наслідки для Клієнта та/або третіх осіб, а також за будь-які несанкціоновані (протиправні) дії третіх осіб, повʼязані з використанням ресурсів Вебсайту, і їх наслідки для Клієнта та/або третіх осіб, в тому числі при настанні наступних збитків і втрат:

1) будь-яких прямих, непрямих, випадкових або непрямих збитків;

II) будь-яку втрату репутації, в тому числі ділової, (прямої або непрямої)

II) будь-яку втрату або пошкодження даних (пряму або опосередковану).

9.2. Клієнт має право застосувати, як належний спосіб захисту від будь-яких юридичних проблем або невдоволення Ресурсами Вебсайту, відмова від використання ресурсів Сайту.

9.3. У разі фіксації копіювання матеріалів навчальної програми, на Клієнта накладаються штрафні санкції в розмірі 100 000 грн, і припиняється будь-який доступ до навчальної програми.

 

10. ТЕРМІН ДІї ДОГОВОРУ | право, яке застосовується

10.1. Цей Договір діє з моменту його укладення Сторонами і до його припинення в звʼязку з виконанням з боку Виконавця або в звʼязку з припиненням з підстав дострокового розірвання з ініціативи Клієнта або Виконавця в порядку, передбаченому розділом 8 цього Договору.

10.2. Цей Договір укладено відповідно до матеріального права України.

 

11. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ

11.1. Укладаючи цей Договір, Клієнт підтверджує, що він отримав в повному обсязі інформацію від Виконавця перед укладенням цього Договору, передбачену законодавством про захист прав споживачів.

11.2. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в порядок надання послуг, змінювати умови невиключного дозволу (невиключної субліцензії) на використання Вебсайту, програмного забезпечення та / або інших обʼєктів права інтелектуальної власності, розташованих на вебсайті, права на які належать Виконавцю, встановлювати додаткові обмеження, відмовитися від цього не виняткового дозволу (невиключної субліцензії) (скасувати його) в будь-який момент в порядку, передбаченому цим Договором, в результаті чого, останній доповнити дію, тощо. Повідомлення про зміни в умовах цього Договору, скасування невиключної субліцензії або зміни його умов буде розміщено Виконавцем на Сайті. Зміни набрати чинності з моменту їх розміщення (публікації) на вебсайті, якщо інший термін набрання ними чинності не зазначено додатково при їх розміщенні (публікації). Клієнт розуміє і погоджується з тим, що його явне прийняття змін умов цього Договору або використання ресурсів Сайту після дати публікації на вебсайті змін в умовах надання послуг, означає згоду такого Клієнта на зміну умов цього Договору.

Сторони визнають юридичну вагомість такого способу волевиявлення за цим Договором. Якщо Клієнт не приймає змінені умови Договору, він має можливість припинити цей Договір у порядку, передбаченому розділом 8 цього Договору.

11.3. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент на свій розсуд покращувати, змінювати, виправляти, оновлювати версії Вебсайту. 11.4.

Договір укладено українською мовою в електронній формі.
 

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Онопрійчук Павло Павлович
Адреса: 01133, м.Київ, вул.Андрія Верхогляда, 2-A, кв. 278

ІПН 3248002714

IBAN: UA103220010000026001340103315

В Акціонерне Товариство УНІВЕРСАЛ БАНК МФО 322001
ЄДРПОУ Банку 21133352  

Редакція Договору від 09.06.2024 року

sync 5.png
bottom of page